Om oss

Tanken till Kastreringsbussen uppkom efter många års arbete med omplacering av hemlösa, vanvårdade och omhändertagna djur, däribland katter. Under alla dessa år har jag sett hur majoriteten av de djur som blir ändamål för vanvård, omplacering eller omhändertagande är resultatet av en oplanerad och okontrollerad avel. Det föds helt enkelt fler djur än vad vi har resurser, kunskap och ansvar nog för att ge ett gott liv. Alla som arbetar med omplacering, djurskydd och veterinär verksamhet är nog ense om att ett utbrett kastreringsarbete är en mycket bra grund för ett gott djurskydd.

Kastreringsbussen är en mobil djurklinik som är stationerad i Skåne. Vårt huvudområde är att arbeta med förebyggande djurskydd i form av kastrering, vaccination och id-märkning av katter. Vårt syfte är att förhindra att oönskade katter föds till en oviss framtid. Det råder en problematisk situation kring katter i Sverige idag. Verkligheten rymmer många hemlösa, övergivna och förvildade katter. Genom att förhindra att oplanerad avel ger ännu fler avkommor och genom att ta hand om och värna om de katter som redan finns, skulle situationen kunna bli så mycket bättre.

Vi vänder oss såväl till katthem och privatpersoner som till företag och kommuner där strategier och åtgärder behövs för att få hjälp med en okontrollerad kattpopulation. Det finns många scenarier då en mobil kastreringsklinik kan behövas och göra stor nytta. Det kan vara en bondgård med många katter där ägaren inte prioriterar att ta sina katter till veterinären, kanske finns det inte heller någon praktisk eller ekonomisk möjlighet till det. Då kan vi hjälpa till med att lägga upp en strategi för hur man ska kunna fånga in och kastrera gårdens alla katter. Genom ett nära samarbete med katthem och omplaceringsorganisationer kan vi hjälpa till att förenkla, effektivisera och hålla nere kostnaderna för de regelbundna kastrationerna inom verksamheten. Eftersom vår verksamhet och klinik är mobil kan vi även ta oss hem till privatpersoner som har svårt för att ta sig till veterinären på grund av avstånd, avsaknad av bil eller andra förhinder. Ett hembesök kan också göra stor skillnad för en rädd eller traumatiserad katt när det är dags för kastration, vaccination eller andra enklare behandlingar. Vi är även intresserade av att samarbeta med kommuner, bostadsbolag och dylikt som har problem med stora, förvildade och ständigt växande kattpopulationer.

Kastreringsbussen utgår från Skåne men vi arbetar även med projekt på andra platser i landet, kontakta oss gärna om du har något förslag!

Kastreringsbussen har en avlönad veterinär och en avlönad djursjukskötare. Verksamheten är inte vinstdrivande. Den bygger på inkomster från kastreringsarbetet men framför allt på gåvor, sponsring och ideellt arbete. Allt överskott går till att utveckla verksamheten och till att subventionera priser för katthem och andra djurskyddsfrämjande projekt. Stor del av vårt arbete har de senaste året kunnat genomföras med ekonomiskt stöd från djurrättsorganisationen Djurens Rätt. Utan dessa pengar hade vi inte kunnat göra ett så effektivt och brett kastreringsarbete som vi nu lyckats med.

Uppdatering 20141101:

Just nu ser vår verksamhet lite annorlunda ut än tidigare. Vi arbetar så gott som endast med hemlösa katter som vi i de flesta fall kommer i kontakt med via katthemmen.  Vi som arbetar med Kastreringsbussen arbetar också parallellt på andra kliniker/ djursjukhus vilket är en stor vinst för verksamheten då vi håller oss uppdaterade om annan djursjukvård.

Då vi har en begränsad verksamhet har vi valt att prioritera de katter som är hemlösa och du kan kontakta oss om du känner till hemlösa katter som är i behov av kastrering. Då kan vi tillsammans diskutera vad vi kan göra för den/ de katterna och vad som krävs för eftervård och ansvarstagande framöver för katten/ katterna.

Vi gör inte längre hembesök hos privatpersoner så som tidigare. Vi hoppas att ni som har huskatter som behöver kastreras kontaktar en lokal veterinär för att kastrera era katter, det är en viktig insats för det allmänna djurskyddet och för varje individ i sig. Glöm inte bort att få katten id-märkt samtidigt. Många av de katter som betraktas som hemlösa har troligtvis egentligen en ägare, men utan id-märkning är hemmet så gott som omöjligt att spåra. Alla katter kan komma vilse på ett eller annat vis, det är en bra försäkring mot onödigt lidande att id-märka sin katt.

För övriga frågor eller funderingar går det så klart alltid bra att kontakta oss på mail eller telefon, men ha då överseende med att det kan ta en stund innan vi svarar på grund av annat arbete.

info@kastreringsbussen.se

0733 – 611006