Inför ett besök med kastreringsbussen

För katter som ska kastreras eller av annan anledning sövas gäller att de ska vara fastande från och med 6 timmar före vårt besök. De ska inte ha tillgång till någon mat däremot ska de ha fri tillgång till vatten. Anledningen är att de narkosmedel vi använder kan framkalla kräkningar samtidigt som katten förlorar kontrollen över sin svalgreflex. Det är även avsevärt mycket lättare att göra ett bukingrepp som vid kastrering av honkatt om det är mindre volym i tarmarna.

Vi har mycket begränsade möjligheter att arbeta i vår buss och därför utför vi kastrationerna i kattens hemmiljö. Du bestämmer själv vart det är lämpligt för oss att arbeta. Vi behöver tillgång till rinnande vatten, ett utrymme där det inte vistas några andra djur under vårt besök samt ett bord. Vi kräver inte mycket yta i anspråk. Vi har med oss eget material för att göra miljön ren och anpassad för vårt uppdrag.

Om din katt löper eller nyligen fött ungar ber vi dig informera oss om det innan vårt besök. Misstänker du att din katt är dräktig är också det värdefull information för oss. Höglöp eller dräktighet är inte optimala förutsättningar för kastration, men om ingreppet behöver göras ändå är det bra att vara förberedd på det och kunna vidta lämpliga åtgärder för det. En katt som nyligen fått kattungar och som fortfarande ger di är inte heller lämplig att kastrera eftersom kattungarna utsätter operationssåret för smuts och påfrestningar. Man kan ge p-piller (Promon) under tiden som ungarna diar om det föreligger risk att katten ska bli dräktig under tiden. Annars är våra rekommendationer att kastrera en katt som fått ungar när dessa är 12 veckor gamla, avvanda och flyttklara.

Tänk på att du ska kunna erbjuda din nyopererade katt möjlighet att återhämta sig i en ren och uppvärmd miljö, helst upp till två veckor efter ingreppet. Detta gäller för honkatter, kastrationer av hanar kräver ett inte så stort ingrepp och behöver därför inte hållas inne eller i en miljö där man har uppsikt över dem i så många dagar. Men de ska ges chans att återhämta sig ur narkosen och det lilla operationssåret ska få en chans att dra ihop sig och läka fint. Prata gärna med oss om du har en stallkatt eller vildkatt och är osäker på hur du ska lösa det med eftervård för den. Vi syr med stygn som inte syns och som inte behöver tas bort utan försvinner av sig själv med tiden.

Har din katt någon känd sjukdom, hjärtfel eller liknande så ber vi dig informera oss om detta. Står katten på någon medicin är också det värdefull information för oss.

Glöm inte att förbereda oss på om det är något annat än det ni bokat tid för som ni vill ha hjälp med. Till exempel om något annat djur i hushållet är sjukt eller har problem. Om vi är förberedda så kan vi ha med oss rätt utrustning för att ge er så bra hjälp som möjligt.

Om din hankatt är en yngre individ är det bra om du har möjlighet att konstatera att båda testiklarna vandrat ner i pungen, vilket kan ta längre tid för vissa individer. Hankatter kan även vara kryptorkida vilket innebär att ena eller båda testiklarna inte vandrat hela vägen ner i pungen på en vuxen individ. I dessa fall måste man kastrera katterna via ett lite mer avancerat ingrepp.

Vi har inte möjlighet att ta kort i nuläget och ber er därför att betala kontant.