Hjälp en nödställd katt

Det finns allt för många hemlösa djur och djur som far illa på olika sätt. Du kan adoptera någon av dessa utsatta individer istället för att köpa ett djur från en zoobutik, uppfödare eller någon som inte tagit ansvaret och kastrerat sin katt. På så vis hjälper du inte bara djuret utan bidrar också till en bättre djursyn och till ett hållbart samhälle ur djurskydds-synpunkt, där alla individer har rätt till sitt eget liv. Det finns allt för många hjälpsökande djur redan för att det ska vara försvarbart att föda upp ännu fler individer.

Katthem

Nedan följer några länkar på katthem som tar hand om och omplacerar utsatta katter. Kontakta gärna oss för fler tips om andra katthem som vi kan lägga till i listan. Vi presenterar gärna alla katthem som inte accepterar avlivning av friska katter och som inte tillåter avel på sina omplacerade djur.

Kattkommando Syd
www.kks.nu

Kattjouren i Malmö
www.kattjouren.nu

Föreningen Förvildade Katter FFK Malmö
www.katt.cc

Djurhemmet Tigerharen
www.tigerharen.org

Rädda Djuren
www.raddadjuren.org

Göteborgs Katthjälp
www.goteborgskatthjalp.se