Kastreringsbussen rullar igen!

Nu är Kastreringsbussens verksamhet igång igen! Efter en tids arbete på annat håll är vi nu i full färd med att fortsätta vårt arbete med att kastrera katter. Under våren kommer vi [...]